Vài điều cấm kỵ với bồn cầu theo quan điểm phong thủy

Theo quan điểm của phong thủy thì nhà vệ sinh là nơi có âm khí nặng nhất trong nhà và bồn cầu là nhân tố chính gây ra những luồng tà khí đó. Để tránh những luồng tà khí này ảnh hưởng